Lời khấn giao thừa

Cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn
Xin Người minh chứng lòng con chân thành
Dâng lời cầu nguyện thiện lành
Lúc xuân vừa đến trên cành hoa mai
Nguyện cầu cho khắp nhân loài
Chiến tranh chấm dứt thiên tai bớt dần
Càng ngày khoảng cách càng gần
Bình quyền hợp tác tinh thần bang giao
Quê hương sẽ mãi đẹp giàu
Đẩy nhanh đổi mới bước vào văn minh
Tăng cường chính trị an ninh
Để cho xã hội yên bình tiến lên
Nguyện cầu Phật Pháp vững bền
Ngày càng phát triển cùng nền khí công
Muôn đời sẽ mãi hưng long
Nhiều người đắc đạo núi sông ghi lời
Tổ tiên gia phả nhiều đời
Tu hành siêu thoát theo lời Phật răn
Quay đầu sám hối ăn năn
Gắng công ủng hộ già lam đêm ngày
Gia đình quyến thuộc đều hay
Một lòng kính Phật bậc Thầy thiên nhiên
Tin sâu nhân quả trầm luân
Phước lành gắng tạo gian truân chẳng màng
Tu hành tinh tấn vững vàng
Hộ trì chánh Pháp đạo tràng dựng xây
Cộng đồng xa gần đó đây
Láng giềng đồng nghiệp bạn thầy xưa nay
Được nhiều phước lành điều may
Cùng nhau gắng sức chung xây cuộc đời
Quay về dừng bước rong chơi
Tin vào chánh Pháp những lời Phật trao
Lòng thành kính ngưỡng dâng trào
Hướng tâm về đạo nhiệm màu cao siêu
Xin cho con được những điều
Bản năng chấp ngã trừ tiêu dần dần
Khí công sức khỏe bản thân
Dồi dào sung mãn tinh thần nâng cao
Thấm nhuần đạo lý Phật trao
Diệt trừ ngã chấp thấm vào thịt xương
Lộc tài trào đến đủ đường
Để con giúp đỡ yêu thương mọi người
Phước lành đem trọn mười mươi
Hướng về vô ngã cho đời thăng hoa
Trọn lòng kính ngưỡng người cha
Đó là Đức Phật Thích Ca tuyệt vời
Từ bi trải khắp muôn nơi
Mở ra chân lý giữa đời khổ đau
Cho người người biết thương nhau
Cho nền Chánh Pháp nhiệm màu tràn lan
Cho con dừng bước lang thang
Vượt qua phiền não trái ngang đủ điều
Lặng nhìn Đức Phật cao siêu
Nguyện lòng tuyệt đối kính yêu vô bờ
Cho con từng bước lơ thơ
Trừ diệt bản ngã từng giờ phút giây
Đầu xuân vui vẻ sum vầy
Tu hành tinh tấn đêm ngày không lơi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.